RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Dispozitive electronice și electronică analogică
Dispozitive electronice și electronică analogică

Localizare: E IV 11

Capacitate (număr de locuri): 15

Responsabil laborator: șef lucr. dr. ing. Ștefan Bala

Discipline predate în laborator:

  • Circuite electronice liniare
  • Electronică digitală

Facilități oferite de laborator:

  • Aparate de măsură analogică și digitală (multimetre analogice și digitale)
  • Osciloscoape
  • Testere pentru circuite analogice
  • Surse de tensiune reglabilă
  • Generatoare de frecvență
  • Aparatură auxiliară (autotransformatoare, fotodiode, generatoare de semnal, plăci pentru circuite modulare, rezistență în decade, surse de c.a (transformatoare), surse de curent continuu)