RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Teze de doctorat

TEZE DE DOCTORAT
ÎN DOMENIUL AUTOMATICĂ/INGINERIA SISTEMELOR

Nr. crt. Titlu teză de doctorat Autor An Conducător științific
  Cercetări privind controlul vectorial predictiv al maşinii electrice asincrone Nguyen Hoang Viet 2021 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuţii privind reglarea avansată a procesului de fracţionare cu recuperarea căldurii Cao Minh Anh 2021 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Sistem expert senzitiv la context pentru obiecte de patrimoniu Bărbos Mihai 2019 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Cercetări privind integrarea rețelelor de senzori wireless cu infrastructuri de tip cloud aplicabile sistemelor automate de monitorizare și reglare Zamfir Florin Ștefan 2019 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții privind dezvoltarea unor algoritmi destinați achiziției și prelucrării parametrilor S cu aplicații în îmbunatățirea performanțelor analizoarelor vectoriale de rețea din domeniul microundelor Roșca Cosmina Mihaela 2018 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții privind dezvoltarea unui sistem inteligent de planificare automată a producției în linii flexibile de fabricație Chircu (Toader) Florentina Alina 2017 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Cercetări privind securitatea sistemelor automate Pricop Emil 2017 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Sistem expert neuro-fuzzy pentru controlul proceselor de epurare a apelor uzate Cărbureanu Mădălina 2014 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Sistem automat bazat pe agenți inteligenți pentru monitorizarea și analiza calității aerului Petre (Dragomir) Elia Georgiana 2014 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Contribuții la dezvoltarea unui sistem automat de recunoaștere a vorbirii Gavrilă (Șchiopu) Daniela 2014 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Cercetări privind utilizarea algoritmilor evolutivi în conducerea automată avansată a proceselor de fracționare Olteanu Marius Cristian 2014 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții privind monitorizarea automată a sistemelor de transport prin conducte al produselor petroliere Dițu (Tudorică) Daniela 2014 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Cercetări privind dezvoltarea unui sistem automat inteligent de monitorizare și avertizare bazat pe microcontrollere Buruiană Vasile 2012 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Contribuții privind dezvoltarea unor algoritmi inteligenți de monitorizare și analiză a proceselor hidrologice Stoica (Matei) Alexandra 2012 Prof. dr. ing. M. Oprea
  Contribuții privind reglarea avansată a procesului de purificare a gazelor de rafinărie Mihăescu Daniel 2012 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții la dezvoltarea unui sistem ierarhizat de conducere distribuită a proceselor de fracționare Popescu Marian 2012 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Sistem automat bazat pe tehnici data mining destinat asistării elaborării deciziilor în domeniul bancar Tudor (Ioniță) Irina 2011 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții privind utilizarea algoritmilor genetici la conducerea ordonanțării flexibile multiobiectiv a producției multisortimentale Nicoară Elena Simona 2011 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții la realizarea unui sistem de conducere a unui grup de roboți cooperanți Georgescu Alexandru Cristian 2011 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții la dezvoltarea unor sisteme de comandă automată a invertoarelor de tensiune cu aplicații în acționările electrice cu motoare asincrone Săvulescu Alexandru 2010 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții privind reglarea ierarhică a procesului de cracare catalitică Eftene (Popa) Cristina Roxana 2009 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Contribuții la modernizarea sistemului de automatizare a instalațiilor de tratare a gazelor la Complexul Jbissa - Siria Issa Rabahi (Siria) 2009 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Cercetări privind reglarea bazată pe model a proceselor de fracționare Guțu (Băieșu) Alina Simona 2008 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
  Conducerea neuro-fuzzy a roboților mobili Roșu (Popescu) Cristina 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții la realizarea unui sistem de urmărire prin satelit a deplasării autovehiculelor Mihai Sorin 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții la modelarea și conducerea proceselor de instruire online, utilizând tehnici de inteligența artificială Istrate (Moise) Gabriela 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Sistem automat bazat pe modelare și simulare asistată, pentru evaluarea riscului bancar Beciu Narcis Cătălin 2007 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Sistem interactiv de procesare a imaginilor pentru urmărirea automată a procesului de sudare Ionescu Octavian Narcis 2005 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Sistem cu inteligență artificială pentru roboți autonomi industriali de recunoaștere a obiectelor Lupașcu Tiberiu Decebal 2005 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Contribuții la pilotarea automată a liniilor flexibile de fabricație Orhei Dragomir 2005 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Sistem ierarhic de conducere automată a unui proces de fracționare a gazelor Frâncu (Mihalache) Sanda Florentina 2005 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Sistem automat de acționare și supraveghere a utilajelor pentru pomparea produselor petroliere prin conducte magistrale Beldiman Ion 2004 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Analiza automată a sistemelor de gestiune prin metodele algebrei cu matrice rare cu aplicații în ingineria economică Toader Carina Elena 2003 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Sistem automat pentru achiziția în timp real a datelor necesare monitorizării fluxurilor de energie Georgescu Liana 2003 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Contribuții la elaborarea unui sistem automat de conducere a unui robot de sudare cu arc electric Chiriac (Bucur) Gabriela 2002 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții la reglarea după model a procesului de distilare atmosferică Rădulescu Gabriel 2002 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Sistem de programe pentru proiectarea asistată de calculator utilizând algoritmi euristici Dușmănescu Dorel Mihai 2001 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Modelarea și simularea reproiectării în regim optim a sistemelor de producție Popescu Cătălin Nicolae 2001 Prof. dr. ing. I. Dumitrescu
  Contribuții la automatizarea operațiilor de manevră la instalațiile de foraj Cangea Otilia 2001 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Reglarea predictivă după model a procesului de cracare catalitică Cristea Vasile Mircea 1999 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Sistem integrat de proiectare și fabricație de armături industriale folosind tehnici CAD/CAM Iordache Ștefania Felicia 1998 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Sistem de reglare automată evoluat pentru procesul de cracare catalitică Mocanu Constantin-Liviu 1998 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Sisteme și echipamente pentru conducerea automată evoluată a proceselor de fracționare Marinescu Cornel 1998 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Structuri de conducere automată evoluată pentru procesul de distilare atmosferică Soare Mario Daniel 1998 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Optimizarea automată a arderii combustibilului în cuptoare tubulare Pătrășcioiu Cristian 1995 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
  Contribuții la dezvoltarea robinetelor de reglare în contextul cerințelor energetice actuale Costoae Nicolae 1995 Prof. dr. ing. V. Marinoiu
  Conducerea evoluată a sistemului reactor-regenerator din instalația de cracare catalitică Belitsianis Mattheos 1992 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu