RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Cursuri Master Automatizări Avansate

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenților de la programul de studii de Master Automatizări Avansate.


Disciplina Titular An
Procese și utilaje din industria petrolieră Conf. dr. ing. Ion Pană 1
Sisteme inteligente de măsurare Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 1
Tehnici avansate de modelare și simulare Prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu 1
Tehnici de decizie și analiză de risc Prof. dr. ing. Luminița Duță 1
Comunicații mobile Șef lucr. dr. ing. Ștefan Bala 2
Conducerea automată a proceselor chimice Prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu 2
Conducerea automată a proceselor de foraj, extracție și transport Conf. dr. ing. Cristina Popescu 2