» Pagina principală » Cursuri

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenților de la facultățile: Inginerie Mecanică și Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie, Ingineria Petrolului și Gazelor.

Facultatea INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

Disciplina Titular Specializarea An
Electrotehnică Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Automatică și Informatică Aplicată 1
Introducere în automatică și calculatoare Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 1
Dispozitive electronice și electronică analogică Șef lucr.dr.ing. S. Bala Automatică și Informatică Aplicată 2
Electronică digitală Șef lucr.dr.ing. S. Bala Automatică și Informatică Aplicată 2
Metode numerice Conf.dr.ing. C. Popescu Automatică și Informatică Aplicată 2
Modelarea și simularea dinamicii sistemelor Șef lucr.dr.ing. M. Popescu Automatică și Informatică Aplicată 2
Programare orientată pe obiecte Prof.dr.ing. M. Oprea Automatică și Informatică Aplicată 2
Teoria sistemelor Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 2
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 3
Arhitectura calculatoarelor Prof.dr.ing. G. Rădulescu Automatică și Informatică Aplicată 3
Automate programabile Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 3
Elemente de execuție Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Automatică și Informatică Aplicată 3
Identificarea sistemelor Prof.dr.ing. O. Cangea Automatică și Informatică Aplicată 3
Senzori, traductoare, măsurări Conf.dr.ing. G. Bucur Automatică și Informatică Aplicată 3
Sisteme cu microprocesoare Șef lucr.dr.ing. C. Marinescu Automatică și Informatică Aplicată 3
Teoria sistemelor automate Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 3
Ingineria reglării automate Conf.dr.ing. S. Mihalache Automatică și Informatică Aplicată 4
Inteligență artificială Prof.dr.ing. M. Oprea Automatică și Informatică Aplicată 4
Programarea aplicațiilor de timp real Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 4
Proiectarea automatizării proceselor Conf.dr.ing. C. Popa Automatică și Informatică Aplicată 4
Rețele de calculatoare Șef lucr.dr.ing. E. Pricop Automatică și Informatică Aplicată 4
Sisteme de conducere a roboților Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 4
Tehnici de optimizare Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Automatică și Informatică Aplicată 4
Transmisii de date Prof.dr.ing. O. Cangea Automatică și Informatică Aplicată 4
Introducere în automatică și calculatoare Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 1
Proiectarea algoritmilor Șef lucr.dr.mat. M. Cărbureanu Calculatoare 1
Calcul și metode numerice Conf.dr.ing. C. Popescu Calculatoare 2
Calculatoare numerice Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 2
Programare orientată pe obiecte Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 2
Programare Web Șef lucr.dr.mat. M. Cărbureanu Calculatoare 2
Proiectare logică Șef lucr.dr.ing. D. Orhei Calculatoare 2
Organizarea structurată a calculatoarelor numerice Șef lucr.dr.ing. M. Olteanu Calculatoare 3
Programare logică și funcțională Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 3
Programarea în limbaje de asamblare Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Proiectarea și implementarea sistemelor de operare Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Sisteme de operare Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Teoria sistemelor Conf.dr.ing. A. Băieșu Calculatoare 3
Transmisia datelor Prof.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 3
Achiziția și prelucrarea datelor Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 4
Arhitecturi paralele de calcul Conf.dr.ing. G. Panaitescu Calculatoare 4
Criptarea informației Prof.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 4
Inteligență artificială Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 4
Limbaje formale și translatoare Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 4
Prelucrarea imaginilor Conf.dr.ing. A. Moise Calculatoare 4
Proiectarea cu microcontrollere Șef lucr.dr.ing. C. Marinescu Calculatoare 4
Sisteme de intrare ieșire Șef lucr.dr.ing. C. Marinescu Calculatoare 4
Sisteme multimedia Conf.dr.ing. S. Mihalache Calculatoare 4
Tehnici de optimizare Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Calculatoare 4
Teoria sistemelor și reglaj automat Conf.dr.ing. A. Băieșu Electromecanică 2
Senzori și traductoare Conf.dr.ing. S. Mihalache Electromecanică 3
Ingineria sistemelor automate Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Electromecanică 4
Teoria sistemelor automate Conf.dr.ing. S. Mihalache IEDM 3
Electronică și automatizări Conf.dr.ing. G. Bucur IEDM 4
Teoria sistemelor și automatizări Conf.dr.ing. G. Bucur Utilaj 3
Aparate de măsură și automatizare Prof.dr.ing. O. Cangea Utilaj 4
Automatizări în petrochimie Conf.dr.ing. G. Bucur Utilaj 4
Robotică Conf.dr.ing. G. Bucur Utilaj 4

Facultatea TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Disciplina Titular Specializarea An
Conducerea în timp real a proceselor chimice Prof.dr.ing. N. Paraschiv IIPCB 4
Automatizarea proceselor în industria chimică 2 Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu IIPCB, PPP 4
Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu IPM 3
Programarea calculatoarelor Conf.dr.ing. C. Popa IPM, PPP, CSPA 1
Sisteme evoluate de conducere a proceselor chimice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu TAPP 1

Facultatea INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR

Disciplina Titular Specializarea An
Electrotehnica si masini electrice Conf.dr.ing. C. Ianache TDDH 2
Automatizări și telecomunicații Conf.dr.ing. C. Popescu TDDH 4

Copyright © 2003-2021 ACE