RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Electrotehnică și măsurări electrice
Electrotehnică și măsurări electrice

Localizare: E IV 10

Capacitate (număr de locuri): 28

Responsabil laborator: șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu

Discipline predate în laborator:

 • Electrotehnică
 • Mașini și acționări electrice
 • Sisteme microprogramabile
 • Măsurări electronice
 • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice

Facilități oferite de laborator:

 • 4 standuri de laborator dotate cu:
  • sursă de tensiune alternativă trifazată / tensiune continuă;
  • sursă de alimentare digital reglabilă AC/DC;
  • osciloscop digital 100MHZ, 2 canale;
  • generator de funcţii 2x60MHz;
  • rezistoare decadice, rezistoare cu cursor, rezistoare etalon ;
  • inductivități decadice, bobine, capacități decadice, condensatoare cilindrice;
  • multimetre digitale portabile profesionale;
  • cleşte ampermetric c.c./c.a., clește wattmetric profesional c.a. True RMS;
  • RLC- metru 100 kHz;
  • aparate de măsură analogice (A, V, W);
  • contor de energie activă monofazat
 • Alte echipamente:
  • osciloscop digital portabil 2x20MHz cu multimetru True RMS;
  • analizor de energie Fluke 434;
  • multimetru digital de laborator cu USB, LAN, Bluetooth, SD-card;
  • tester de instalaţii multifunctional CA 6133;
  • cameră de termoviziune 160x120 px., -20 ° C ... 550 ° C, cu USB și software;
  • teslametru / gaussmetru digital portabil CA 40
  • luxmetru digital