RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Informatică aplicată
Informatică aplicată

Localizare: B IV 1

Capacitate (număr de locuri): 18

Responsabil laborator: conf. dr. ing. Cristina Popa

Discipline predate în laborator:

 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Metode numerice
 • Proiectarea asistată în automatizări
 • Conducerea sistemelor economice
 • Optimizări

Facilități oferite de laborator:

 • 15 stații de lucru cu 2 monitoare - Sistem DELL Intel Core i5, 8GB
 • Rack cu echipamente active de rețea de date – montat în sala BIV1
 • Videoproiector
 • Tablă inteligentă
 • Tablă magnetică / Whiteboard
 • Material bibliografic specific (manuale tehnice, planșe P&ID, materiale multimedia)
 • Medii software pentru dezvoltarea aplicațiilor didactice și pentru cercetare (AutoCAD, C++, Pascal, Python etc.)
 • Software Honeywell
  • Data management and visualization – Uniformance PHD, UPS, Unif Insight.
  • Alarm management – Dynamo
  • Control Performance Monitor
  • Equipment monitoring – Asset Management
  • Forge Safety – Process Safety analyzer
  • Uniformance KPI & Production Dashboard