RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor
Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor

(laborator didactic şi de cercetări doctorale)

Localizare: B III 3

Capacitate (număr de locuri): 12

Responsabil laborator: șef lucr. dr. ing. Marian Popescu

Discipline predate în laborator:

 • Automatizarea proceselor chimice
 • Tehnici de optimizare
 • Simularea în regim dinamic a proceselor chimice
 • Automatizarea evoluată a proceselor chimice
 • Modelare, identificare și simulare

Facilități oferite de laborator:

 • stand motor asincron cu convertizor de frecvenţă (utilizat în cadrul cercetărilor doctorale)
 • simulator software UniSim pentru modelarea și simularea proceselor (utilizat în cadrul cercetărilor doctorale)
 • server destinat gestiunii centralizate a resurselor informatice locale
 • 6 calculatoare cu licențe software sistem distribuit DSS
 • sistem distribuit Honeywell - HC900
 • sistem de reglare a presiunii
 • stand pentru studiul acționărilor pneumatice cu PLC Siemens LOGO!
 • 4 PLC-uri Siemens LOGO!
 • simulatoare software pentru dinamica proceselor de distilare și cracare catalitică DSS-100