RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Alina Băieșu
Conf. univ. dr. ing. Alina Băieșu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 2
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: agutu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Automatică și Informatică Industrială (2001), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2001-2002)
 • preparator universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2004)
 • stagiu de specializare Universitatea Otto von Guericke, Magdeburg, Germania (2002)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2004-2008)
 • șef lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică (2008-2013)
 • conferențiar la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică (2013-prezent)
 • obținerea titlului de doctor: 2008, în specializarea Ingineria Sistemelor (Automatică) cu teza: "Cercetări privind reglarea bazată pe model a proceselor de fracționare"
 • responsabilități în cadrul Departamentului: întocmire orare pentru specializările Automatică și Informatică Aplicată și Calculatoare
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • reglarea avansată a proceselor chimice
 • modelarea și simularea proceselor industriale

Activitate didactică

 • Teoria sistemelor
 • Sisteme automate cu eșantionare
 • Teoria sistemelor și reglaj automat
 • Sisteme automate de siguranță și protecție

Activitate științifică (extras)

 1. Băieșu A.S. - Teoria Sistemelor. Analiza în domeniul timpului – Îndrumar de laborator şi aplicații, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Ploieşti, ISBN 978-973-719-819-8, 2021.
 2. Băieșu A.S. - Teoria Sistemelor. Analiza în domeniul complex – Îndrumar de laborator şi aplicații, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Ploieşti, ISBN 978-973-719-820-4, 2021.
 3. Băieșu A.S. - Recent Developments on Industrial Control Systems Resilience, Safety instrumented systems analysis, Springer, 2020.
 4. Cirtoaje V., Băieșu A.S. - Sisteme de reglare automata. Teorie și aplicații, Ed. Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Ploiești, Romania, 2020.
 5. Băieșu A.S. - Sisteme automate de siguranță si protecție, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Ploieşti, ISBN 978-973-719-597-5, 2015.
 6. Băieșu A.S. - Tehnica Reglării Automate, Editura MatrixRom, Bucureşti, ISBN 978-973-755-815-2, 2012.