RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Adrian Moise
Conf. univ. dr. ing. Adrian Moise

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B IV 1
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: amoise [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații, București (1981)
 • absolvent al Facultății de Matematică, Universitatea București (1992)
 • inginer electronist, Întreprinderea NEPTUN Câmpina (1981)
 • inginer electronist, Uzina Mecanică Plopeni (1981-1985)
 • inginer electronist, I.A.U.C. Ploiești (1985-1988)
 • asistent universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (1988-1991)
 • șef de lucrări la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (1991-1999)
 • conferențiar universitar la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești (1999-prezent)
 • visiting professor la Boise State University, S.U.A. (2001-2003)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică
 • membru al IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Activitate didactică

 • Sisteme de conducere a roboților
 • Automate programabile
 • Rețele neuronale pentru recunoașterea formelor
 • Sisteme flexibile de fabricație în construcția de mașini

Competențe

 • utilizarea roboților mobili în activități submarine, aeroporturi și spații deschise
 • sisteme robotizate
 • vedere artificială
 • automate digitale
 • sisteme flexibile de fabricație

Activitate științifică (extras)

 1. Moise A. - Navigation of a fuzzy behavior-based mobile robot with a virtual target approach, Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 3, No. 2, pp. 9-18, July 2001.
 2. Moise A., Boutalis Y., Mertzios B. - Cartesian Space Neural Network Control of Robot Manipulators, Systems Science, No.4, Vol. 27, pp. 35-45, Wroclaw, Poland, 2001.
 3. Moise A., Zaid Said-Ahmed - Neural Network Based Controller for a Mobile Robot, 5-th West Conference on Neural Networks in Robotics, Portland, pp. 259-263, U.S.A., 2002.
 4. Moise A. - Adaptive Versus Neural Adaptive Control in Robotics, Buletinul Universității "Petrol-Gaze", Vol. LV, No. 2, pp. 52-60, Ploiești, 2003.