RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Alexandru Săvulescu
Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: E IV 2
E-mail: asavulescu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Electrotehnică, Universitatea Politehnica București, ingineri promoția 1989
 • doctor în domeniul Ingineria sistemelor din anul 2011, cu teza ”Contribuţii privind dezvoltarea unor sisteme de comandă automată a invertoarelor de tensiune cu aplicaţii în acţionările electrice cu motoare asincrone”, conducători științifici: prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu și prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
 • inginer proiectant la Combinatul Petrochimic Brazi, Secția Proiectare, 1989-1993
 • asistent universitar la Catedra Electrotehnică – Electronică, Facultatea Inginerie Mecanică și Electrică, UPG Ploiești, 1993-1999
 • șef de lucrări la Catedra Electrotehnică – Electronică, Facultatea IME, UPG Ploiești, 1999-2011
 • șef de lucrări la Dep. Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea IME, UPG Ploiești, 2011-până în prezent;
 • coordonator al programului de studii Electromecanică din anul 2021
 • membru al Consiliului Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică și membru al Consiliului Departamentului Automatică, Calculatoare, Electronică, 2021-până în prezent
 • responsabil de laborator pentru Lab. Electrotehnică și măsurări electrice – sala E-IV-10 și Lab. Mașini și acționări electrice – sala E-IV-7
 • reprezentant al Facultății IME și vicepreședinte în Consiliul de conducere al Sindicatului Cadrelor Didactice din UPG Ploiești din 2021
 • 33 articole ştiinţifice, 10 contracte de cercetare ştiinţifică, 11 participări la conferinţe internaţionale, 4 cărţi didactice

Direcţii de cercetare

 • Simularea acționărilor electrice
 • Sisteme de comandă ale acționărilor cu motoare asincrone
 • Bilanțuri electroenergetice
 • Studiul surselor regenerabile de energie
 • Creșterea eficienței energetice

Activitate didactică

 • Teoria circuitelor electrice
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Măsurări electrice și electronice
 • Electrotehnică
 • Electrotehnică, mașini și acționări electrice
 • Energie fotovoltaică
 • Matematica producției
 • Utilizarea energiei electrice

Competențe

 • Membru în colectivul de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0087, fiind responsabil cu modernizarea Laboratorului de Electrotehnică și măsurări electrice, respectiv membru în colectivele unor proiecte POSDRU de reconversie profesională
 • Coordonare proiecte de diplomă la specializarile Electromecanică și Automatică
 • Membru al Comisiei pentru susţinerea proiectului de diplomă la specializarea Electromecanică (2016-pana in prezent) şi la specializarea Electronică aplicată (2012 – 2015)
 • Preşedinte al Comisiei centrale a Olimpiadei Naţionale de Electrotehnică / Electronică, desfăşurată la Ploieşti, în aprilie 2019
 • Realizarea bilanţurilor energetice industriale, participare la numeroase contracte cu acest specific
 • Modelarea şi simularea aplicaţiilor din domeniul electric
 • Achiziţia şi prelucrarea datelor

Activitate științifică (extras)

 1. Săvulescu, A., Handra, A.D., Pupăză, C., Study of the Influence of Frequency Converters on Electrical Power Quality Indicators, 2023 15th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), Bucharest, Romania, 2023, pp. 01-06, doi: 10.1109/ECAI58194.2023.10194024, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10194024
 2. Săvulescu, A., Study of an objective function of the energetic parameters for the electric drive of a beam pumping unit, the 7th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2021, Galaţi, October 28-30, 2021, ISBN 978-1-6654-3799-8, https://ieeexplore.ieee.org/document/9628447
 3. Săvulescu, A., A possibility of energy recovery in the electric drive of crude oil pumping units, the 7th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2021, Galaţi, October 28-30, 2021, ISBN 978-1-6654-3799-8, https://ieeexplore.ieee.org/document/9628530
 4. Săvulescu, A., Siro, B., Ianache, C., Georgescu, L., Simulation of the electric drive of a beam pumping unit and its comparative analysis for different operating frequencies, the 6th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2019, Galaţi, October 18-20, 2019, ISBN 978-1-7281-2906-8, https://ieeexplore.ieee.org/document/9136112
 5. Siro, B., Ianache, C., Săvulescu, A., Space vector PWM-DTC in an application for crude oil extraction in Canadian version, the 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2018, Iaşi, June 28-30, 2018, ISSN-1843-2115, https://ieeexplore.ieee.org/document/8678996
 6. Bădicioiu, G.P., Săvulescu, A., Software implementation of an autonomous robot capable of detecting and extinguishing a flame, in Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science, JEEECCS, Vol. 5, Issue 15, pp.7-16, 2019, ISSN 2457-7812, indexat Google Scholar, Cite Factor şi Index Copernicus (ICV=55,89) https://jeeeccs.net/index.php/journal/article/view/115/94

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante: