RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Bogdan Doicin
Șef lucr. dr. ing. Bogdan Doicin

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 6
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: bogdan.doicin [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, specializarea Informatică Industrială (2007)
 • programator la SC COSARA SRL (2007-2008)
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2016-prezent)
 • obținerea titlului de doctor, septembrie 2014, cu tema: "Optimizarea Rețetelor de Amestec pentru Reformularea Combustibililor Petrolieri Ecologici de Tip Benzine"

Direcții de cercetare

 • elaborare și programare de algoritmi utilizați pentru rezolvarea problemelor de inginerie chimică, precum și algoritmi de optimizare și metode numerice
 • simularea proceselor din ingineria chimică cu ajutorul mediilor de simulare
 • utilizarea inteligenței artificiale în ingineria chimică

Activitate didactică

 • Optimizări
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor
 • Sisteme de operare

Competențe

 • creare și programarea algoritmi specifici ingineriei chimice, metodelor numerice și algoritmi de optimizare
 • utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea modelelor matematice
 • limbaje de programare: Pascal, C++, Python, Matlab
 • Medii de simulare: PRO/II

Activitate științifică (extras)

 1. Cursaru, D.L., Doicin, B., Mihai, S., Connection Between Co/MCM-48 Catalyst Synthesis Conditions and Performances in the Steam Reforming Process Through Artificial Neural Network, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol. 12, nr. 2 April-June 2017, p. 483-494, ISSN: 1842-3582, Factor de impact: 0.945.
 2. Doicin, B., Stănică-Ezeanu, D., Cursaru, D. L., Estimation Relationships for Ethanol Conversion and Hydrogen Yield Using Neural Network for Ethanol Steam Reforming on Co/Al2O3 Catalyst, Revista de Chimie, vol. 68, nr. 11, pag. 2720-2726, ISSN: 0034-7752, Factor de impact: 1.232;
 3. Matei, D., Doicin, B., Cursaru, D., Ezeanu, D. S., Artificial Neural Network for Environmental Air Emissions Prediction Systems, Revista de Chimie, vol. 70, nr. 9, pag. 3338-3342, ISSN: 0034-7752, Factor de impact: 1.605
 4. Bogatu, L., Doicin, B., Onuțu, I., Predictive Method for Chemical Structure Changing of Turbine Oil, Revista de Chimie, vol. 70, nr. 11, pag. 4007-4012, ISSN: 0034-7752, Factor de impact: 1.605
 5. Nicolae, M., Doicin, B., Pătrășcioiu, C., Pricop, E., Liquid – Liquid Equilibrium Determination and Data Correlation for 2,2,4-trimethyl-pentane – Tripropylene Glycol Binary Systems, Revista de Chimie, vol. 71, nr. 1, pag. 155-171, ISSN: 0034-7752, Factor de impact: 1.605
 6. Matei, D., Doicin, B., Cursaru, D., Ezeanu, D. S., Yield optimization Using Artificial Neural Networks in Biodiesel Production from Soybean Oil, Revista de Chimie, vol. 71, nr. 5, pag. 132-140, ISSN: 0034-7752, Factor de impact: 1.605

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante: