RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cornel Ianache
Conf. univ. dr. ing. Cornel Ianache

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: C II 7
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: cianache [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Electrotehnică, Universitatea Politehnică București
 • inginer stagiar Întreprinderea Mecanică Câmpina (1981-1983)
 • asistent universitar stagiar Institutul de Petrol și Gaze Ploiești (1983-1984)
 • asistent universitar suplinitor Institutul de Petrol și Gaze Ploiești (1984-1985)
 • inginer tehnolog Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Utilaj Petrolier (I.P.C.U.P.) Ploiești (1985-1988)
 • cursuri specializare postuniversitare Universitatea Politehnică București: Microcalculatoare, microprocesoare, aplicații (1988)
 • cercetător științific I.P.C.U.P. Ploiești (1988-1990)
 • cercetător științific gr. III - I.P.C.U.P. Ploiești (1990-1996)
 • șef de lucrări la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (1993-2000)
 • obținerea titlului de doctor: 1998 în specialitatea: Sisteme automate, cu tema: "Structuri moderne de monitorizare a regimului de foraj"
 • conferențiar universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (din 2000)
 • responsabilități în cadrul Departamentului: conducere colectiv Electrotehnică, coordonare specializare EM, membru în consiliul Facultății IME
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • Sisteme de acționare electrică în industia petrolieră
 • Sisteme de achiziție de date
 • Eficiența energetică a acționărilor electrice

Activitate didactică

 • Mașini și acționări electrice
 • Convertoare statice
 • Măsurări electrice și electronice

Competențe

 • auditor electroenergetic autorizat
 • convertoare statice și electromecanice
 • sisteme de acționare electrică

Activitate științifică (extras)

 1. Ianache, C. - Convertoare statice. Dispozitive semiconductoare și redresoare de putere, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2000.
 2. Ianache, C., Iordache, St.- Equipment for parameters monitoring of electric drive systems in a crud-oil storage station, Buletinul Institutului Politehnic Iași, Tomul LII, Fascicula 5A, 2006.
 3. Ianache, C., Siro, B., Iordache, St.- Influence of supply voltage on the internal angle and reactive power at a synchronous motor from an electric drive, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Seria Tehnică vol.LXII, nr.4B/2010.
 4. Ianache, C., Siro, B. - About the possibility to determine determine optimum operating parameters for induction machine used in electrical drive systems of oil field pumping units, Analele Universității din Craiova, Seria Inginerie Electrică, Anul 34, Vol. II, A.2010.