RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cristian Pătrășcioiu
Prof. univ. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 1
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: cpatrascioiu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Tehnologia Prelucrării și Chimizării Petrolului și Gazelor din Institutul de Petrol și Gaze Ploiești
 • inginer stagiar S.C. Petrotel S.A. (1981-1983)
 • preparator universitar Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (1983-1986)
 • asistent universitar Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (1986-1990)
 • șef lucrări Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (1990-1996)
 • obținerea titlului de doctor: 10.03.1995, în specializarea "Sisteme Automate" (ramura "Științe Tehnice"), cu tema: "Optimizarea automată a arderii combustibilului în cuptoare tubulare"
 • conferențiar universitar Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • stagiu de specializare: Franța (iunie 2001), privind utilizarea noilor tehnologii informatice și de comunicare pentru procesul de învățământ
 • Diploma de Excelență - acordată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, cu prilejul aniversării a 35 de ani de activitate a Universității Petrol-Gaze din Ploiești
 • director al Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică, membru în Consiliul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică (UPG Ploiești) (2014-2020)
 • membru al Societății Române de Inginerie Chimică
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • elaborarea de algoritmi numerici utilizați în cadrul simulării și optimizării sistemelor
 • modelarea și simularea sistemelor chimice
 • dezvoltarea și simularea unor structuri de sisteme automate evoluate pentru instalațiile de prelucrare a petrolului
 • studiul sistemelor de monitorizare și reglare ale proceselor de neutralizare a apelor reziduale industriale
 • proiectarea unor algoritmi de reglare evoluată în timp real a proceselor de fracționare, combustie și transfer termic
 • elaborarea de sisteme de programe în timp real destinate conducerii automate a sistemelor chimice
 • proiectarea și implementarea unor sisteme de conducere evoluate pentru procesele chimice

Activitate didactică

 • Sisteme de conducere a proceselor chimice
 • Simularea în regim dinamic a proceselor chimice
 • Automatizarea proceselor în industria chimică
 • Elemente de execuție
 • Optimizări

Competențe

 • creare și programare de algoritmi de metode numerice inclusiv optimizare
 • modelare și simulare de procese chimice
 • realizare de studii privind soluții de automatizare a proceselor chimice

Activitate științifică (extras)

 1. Pătrășcioiu C., Marinoiu V., Frâncu S. - Reconcilierea automatată a datelor de operare cu aplicare la instalația GASCON, Buletinul Universității Petrol Gaze Ploiești, vol. LIV, Seria Tehnică, nr. 2-2002.
 2. Pătrășcioiu C., Cîrtoaje V., Frâncu S. - Industrial Experiment of Gasoline Stripping Process Control - Control Engineering and Applied Informatics, vol. 3, nr. 4, Bucuresti, 2002.
 3. Marinoiu V., Pătrășcioiu C., Frâncu S. - Plant-Wide Control Structure of a Hydrocarbon Distillation Process - The 12th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucharest, 25-29 May, 1999.
 4. Pătrășcioiu C., Marinoiu V. - Modelling and Optimal Control of an Industrial Furnace - DYCOPS-5, 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Corfu, Grece, June 8-10, 1998.