RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cristina Popa
Conf. univ. dr. ing. Cristina Popa

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 1
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: ceftene [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Automatică și Informatică Industrială, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2001)
 • inginer cercetare științifică, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2001-2002)
 • preparator universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2002-2004)
 • stagiu de specializare Universitatea Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania (2004)
 • asistent universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2004-2008)
 • doctor în specializarea Ingineria Sistemelor, cu teza: "Contribuții privind reglarea ierarhică a procesului de cracare catalitică" (2009)
 • șef lucrări, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2008-2015)
 • conferențiar, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2015-prezent)
 • stagiu de cercetare post-doctoral Universitatea Politehnică București (2014-2015), Finanțator: POSDRU/159/1.5/S/134398
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • modelarea, simularea și conducerea avansată a proceselor din industria chimică
 • proiectarea automatizării proceselor industriale
 • elaborarea de algoritmi numerici utilizați în cadrul simulării și optimizării sistemelor

Activitate didactică

 • Sisteme evoluate de conducere a proceselor chimice
 • Conducerea automată a proceselor chimice
 • Proiectarea asistată în automatizări
 • Prelucrarea asistată a datelor
 • Tehnici de modelare și simulare
 • Conducerea sistemelor economice
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Metode numerice

Activitate științifică, publicații și proiecte de cercetare

 • Autor sau co-autor la 9 cărți și îndrumare de laborator
 • Autor sau co-autor la peste 40 de articole științifice susținute la conferințe internaționale și/sau publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Membru în echipele de realizare a 12 proiecte de cercetare științifică, obținute prin competiție pe bază de grant sau pe bază de contract cu societăți comerciale

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante: