RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cristina Popescu
Conf. univ. dr. ing. Cristina Popescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 7
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: cristinap [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializărilor Utilaj de Rafinărie (1995) și Automatică și Informatică Industrială (1998), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2000-2002)
 • stagiu de specializare în domeniul roboților mobili, Universitatea Stuttgart (2001)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2007)
 • șef lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2007-prezent)
 • doctor în Automatică din noiembrie 2008, tema tezei de doctorat: "Conducerea neuro-fuzzy a roboților mobili"
 • responsabilități în cadrul catedrei: organizarea cercurilor și a simpozioanelor studențești în cadrul departamentului A.C.E., centralizarea și verificarea achizițiilor efectuate în cadrul departamentului
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • Inteligență Artificială
 • Calcul numeric

Activitate didactică

 • Calcul și metode numerice
 • Automatizări în schele petroliere
 • Aparate de măsură și automatizări
 • Automatizări avansate în foraj, extracție, transport
 • Introducere în știința sistemelor și a calculatoarelor

Competențe

 • calcul numeric
 • inteligență artificială (rețele neuronale, logica fuzzy)
 • roboți mobili
 • limbaje de programare și medii de dezvoltare: C++, Pascal, Matlab, Simulink

Activitate științifică (extras)

 1. Popescu, C., Bucur, G. - Neuro-fuzzy Control for Khepera III mobile robot, The 19th International DAAAM Symposium, „Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions”, 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia.
 2. Cangea, O., Popescu, C. - Encryption Algorithms Design using Programmable Logic Circuits, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXI, Seria Tehnică, Nr. 3/2009.
 3. Popescu, C., Paraschiv, N., Cangea, O. - Neuro-fuzzy controller for mobile robot navigation with avoiding obstacles and reaching target behaviors, The 20th International DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education, 25-28th November, 2009, Vienna, Austria.
 4. Popescu, C. - Neuro-Fuzzy Controller for Mobile Robot, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Seria Tehnică, 2010.