RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cosmina Roșca
Șef lucr. dr. ing. Cosmina Roșca

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 3
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: cosmina.rosca [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Calculatoare (2011), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • absolventă a programului de masterat Automatizări Avansate (2014), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • analist programator al ShopMania Net SRL, Ploiești (2011 - 2013)
 • consultant IT al Anritsu Solutions SRL (2014 - 2016)
 • cadru didactic colaborator al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2014 - 2019)
 • obținerea titlului de doctor în domeniul Ingineria Sistemelor (2018) cu teza de doctorat "Contribuții privind dezvoltarea unor algoritmi destinați achiziției și prelucrării parametrilor S cu aplicații în îmbunătățirea performanțelor analizoarelor vectoriale de rețea din domeniul microundelor"
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2019-prezent)
 • diplomă Microsoft Exam 70-483: Programming in C# (2021)
 • diplomă Microsoft Exam AI-900: Microsoft Azure Artificial Intelligence Fundamentals (2022)
 • diplomă Microsoft Exam DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals (2022)

Direcții de cercetare

 • migrarea și replicarea bazelor de date folosind componenta Azure SQL Database
 • proiectarea și implementarea de aplicații utilizând instrumente moderne (ASP.NET Core, Windows Presentation Foundation, Multi-platform App UI, Entity Framework, LINQ, Razor)
 • gestionarea fluxului de date achiziționat asincron în cadrul comunicației cu diferite dispozitive periferice, utilizând tehnici multithreading

Activitate didactică

 • Sisteme de intrare – ieșire și echipamente periferice
 • Instrumente pentru dezvoltarea programelor
 • Baze de date
 • Sisteme de operare (laborator)
 • Sisteme de operare avansate (laborator)
 • Inteligență artificială (laborator)

Competențe

 • proiectarea și implementarea de aplicații care utilizează:
  • limbajele de programare: C# și C++
  • template-uri: ASP.NET Core, Windows Presentation Foundation (WPF)
  • framework-uri: .NET, Entity Framework, Bootstrap, Model – View – Controller (MVC), Razor
  • baze de date SQL (MS-SQL și MySQL)
  • baze de date relaționale și non-relaționale în Azure 
 • comenzi de bază UNIX și Shell – Scripting
 • programare asincronă folosind mai multe fire de execuție
 • gestionarea evenimentelor și a fluxului de date
 • validarea datelor, gestionarea erorilor și excepțiilor, cât și lucrul cu colecții de date (inclusiv folosind intrumentul LINQ)

Activitate științifică (extras)

 1. Roșca, C.M., Instrumente pentru dezvoltarea programelor folosind mediul Visual Studio, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, 2022, ISBN: 978-973-719-841-9, 238 pag.
 2. Roșca, C.M., Rădulescu, G., Instrumente software pentru studiul sistemelor de operare avansate, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, 2021, ISBN 978-973-719-835-8, 283 pag.
 3. Roșca, C.M., Fundamentele bazelor de date cu aplicații în MySQL, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, 2019, ISBN 978-973-719-760-3, 235 pag.
 4. Roșca, C.M., Popescu, M., Pătrășcioiu, C., Stancu, A., Comparative Analysis of pH Level Between Pasteurized and UTH Milk Using Dedicated Developed Application, Revista de Chimie, Vol. 70, Nr.11, Noiembrie, 2019, ISSN 0034-7752, pp. 3917-3920.
 5. Roșca, C.M., Paraschiv N., Comparative analysis among frequency sampling algorithm applied in microwave measurements, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), October 10 - 12, 2018, Sinaia, România, ICSTCC Proceedings, pp. 816-821, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540696, Electronic ISBN: 978-1-5386-4444-7, USB ISBN: 978-1-5386-4443-0, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4445-4, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540696, WOS: 000465109800134
 6. Roșca, C.M., Paraschiv N., Frequency sampling algorithm applied in microwave measurements based on extreme points, 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 28-30 June 2018, Iasi, Romania, ECAI Proceedings, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ECAI.2018.8679025, Electronic ISBN: 978-1-5386-4901-5, USB ISBN: 978-1-5386-4900-8, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4902-2, DOI: 10.1109/ECAI.2018.8679025, WOS: 000467734100095
 7. Rădulescu, G., Pricop, E., Nicolae, M., Roșca, C.M., Chapter 4 - Using Modeling and Dynamic Simulation Technique for Systems’ Safety and Security, în Pricop E., Stamatescu G. (eds) Recent Advances in Systems Safety and Security. Studies in Systems, Decision and Control, vol 62. Editura Springer, Cham, pp. 57-77, 21 pg., Print ISBN 978-3-319-32523-1, Online ISBN 978-3-319-32525-5, Switzerland, 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-32525-5_4
 8. Roșca, C.M., Rădulescu, G., Sisteme de operare – Lucrări practice, Editura Universității Petrol – Gaze din Ploieşti, 126 pag., ISBN 978-973-719-590-6, Ploieşti, 2015.

Profiluri on-line: