RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Emil Pricop
Conf. univ. dr. ing. Emil Pricop

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B IV
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: emil.pricop [at] upg-ploiesti [dot] ro
Pagina web personală: https://pricop.net

Biografie

 • absolvent al specializării Automatică și Informatică Aplicată (2009), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • absolvent al programului de masterat Automatizări Avansate (2011), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • doctor (summa cum laude) în domeniul Ingineria Sistemelor din octombrie 2017 cu teza de doctorat "Cercetări privind securitatea sistemelor automate"
 • colaborator al S.C. Seektron S.R.L., Ploiești: consultant IT (2004-2007; 2009-2010), administrator de rețea (2007-2009), inginer cercetare (2010-2012)
 • consultant științific independent - diverse companii din domeniul IT și/sau dezvoltare Web, instituții cu atribuții în securitatea informatică (2012-prezent)
 • membru IEEE și IEEE Systems, Man & Cybernetics Society din 2011
 • secretar al IEEE SMC - Technical Committee on Systems Safety & Security în perioada octombrie 2012 - octombrie 2014
 • vicepreședinte IEEE Young Professionals Affinity Group (IEEE YP AG 80061) Romania din iulie 2017 - prezent
 • inițiator, organizator și co-chairman al edițiilor 2013 - 2020 ale International Workshop on Systems Safety & Security - IWSSS, iwsss.org

Direcții de cercetare

 • Securitatea sistemelor (securitate informatică - cybersecurity și securitate perimetrală)
 • Metode și tehnici biometrice de identificare a persoanelor
 • Tehnologii de tip Internet of Things și cloud
 • Utilizarea tehnicilor de prelucrare și analiză a datelor și machine learning pentru asigurarea securității sistemelor
 • Metode inovative de interacțiune om-mașinã / om-calculator

Activitate didactică în anul universitar 2019 - 2020

 • Rețele de calculatoare
 • Ingineria programelor
 • Interfețe om-mașinã
 • Interacțiunea om-calculator
 • Conducerea în timp real a proceselor chimice (laborator)
 • Automate programabile (laborator)

Activitate științifică, publicații și proiecte de cercetare

 • Editor al volumului "Recent Advances in Systems Safety & Security" publicat la editura Springer International Publishing AG, Cham, Elveția în 2016
 • Editor executiv și administrator Web al revistei științifice Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control & Computer Science - JEEECCS, ISBN:2457-7812, www.jeeeccs.net
 • Program chair al Conferinței Internaționale Electronics, Computers & Artificial Intelligence - ECAI 2016, 30 iunie - 2 iulie 2016, Ploiesti, Romania
 • Co-autor a două brevete de invenție acordate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, România:
  • RO 123364 B1 din 28.10.2011 - Card RFID biometric și metodă de stocare a informațiilor pe cardul RFID biometric
  • RO 129740 B1 din 30.06.2016 - Sistem de securitate a aeroporturilor civile împotriva atacurilor teroriste cu rachete portabile sol-aer; Brevetul de invenție a fost premiat de către UEFISCDI în competiția PNCDI III - Programul P1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare, Subprogramul 1.1 - Resurse Umane, Premierea rezultatelor cercetării - brevete (PRECBVT-2017)
 • Autor sau co-autor la peste 25 de articole științifice susținute la conferințe internaționale și/sau publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Membru în echipele de realizare a 10 proiecte de cercetare științifică, finanțate în cadrul unor competiții naționale organizate de ANCS / UEFISCDI
 • Recenzent pentru reviste internaționale de prestigiu: International Journal of Distributed Sensor Networks (SAGE Publishing), Computers & Electrical Engineering (Elsevier), IEEE Sensor Letters (IEEE), Sensors (MDPI), Smart Cities (MDPI)
 • Membru în comitetele științifice ale unor conferințe internaționale recunoscute: IEEE Systems, Man & Cybernetics International Conference (SMC 2013-2018), International Conference on Electronics, Computers & Artificial Intelligence (ECAI 2013-2018), International Conference on Enterprise Architecture and Information Systems (EAIS 2016-2018)

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante: