RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Florin Zamfir
Șef lucr. dr. ing. Florin Zamfir

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 3
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: florin.zamfir [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • tehnician IT, Departament Tehnologia Informației și Comunicații, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (2008-2011)
 • absolvent al specializării Calculatoare (2010), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer IT, Departament Tehnologia Informației și Comunicații, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2011-2013)
 • absolvent al programului de masterat Tehnologii și Sisteme Informatice (2012), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • responsabil Departament Tehnologia Informației și Comunicații, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2013-2016)
 • șef Birou Tehnologia Informației și Comunicații, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (2016-2020)
 • doctor în domeniul Ingineria Sistemelor din Noiembrie 2019 cu teza de doctorat "Cercetări privind integrarea rețelelor de senzori wireless cu infrastructuri de tip Cloud aplicabile sistemelor automate de monitorizare și reglare"
 • cadru didactic asociat (doctorand) – Departamentul Automatica, Calculatoare și Electronică (2012-2020)
 • șef lucrări, Departamentul Automatica, Calculatoare și Electronică (2020 - prezent)

Direcții de cercetare

 • Rețele de senzori și Internet of Things
 • Infrastructuri Cloud
 • Machine Learning și Computer Vision

Activitate didactică

 • Sisteme cu microprocesoare
 • Rețele de senzori
 • Protocoale de comunicații
 • Interacțiunea om-calculator (laborator)
 • Calculatoare numerice (laborator)
 • Programarea în limbaje de asamblare (laborator)
 • Rețele de calculatoare (laborator)

Competențe

 • Limbaje de programare (C/C++, C#, Python, Limbaj de asamblare)
 • Administrarea și securizarea rețelelor de calculatoare
 • Configurare și administrare servere și soluții de virtualizare
 • Sisteme de gestionare a conținutului (CMS) ( Drupal, Joomla, Wordpress, October CMS, TYPO3)
 • Platforme Cloud și IoT (Microsoft Azure, Amazon Web Services, The Things Network, Thingspeak, Particle)

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante