RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Gabriela Bucur
Conf. univ. dr. ing. Gabriela Bucur

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 7
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: gbucur [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a Specializării Utilaj Petrolier de rafinărie (1991), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • profesor suplinitor la Școala Generală Buda-Palanca, jud. Prahova (1991-1992)
 • 1992 până în prezent UPG Ploiești, catedra AIAC
 • obținerea titlului de doctor: 26 noiembrie 2002, în specialitatea Automatică, cu tema: "Contribuții la elaborarea unui sistem automat de conducere a unui robot de sudare cu arc electric"
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică
 • membru al Asociației Române de Robotică

Direcții de cercetare

 • roboți industriali
 • automatizări industriale

Activitate didactică

 • Automatizări în petrochimie și rafinărie (curs, laborator)
 • Automatizări industriale (curs, laborator)
 • Roboți și linii flexibile de fabricație (curs, laborator)
 • Senzori și traductoare (curs, laborator)

Activitate științifică (extras)

 1. Dumitrescu, St., Chiriac (Bucur), G. - Tehnica măsurării, 2 vol., Editura Universității din Ploiești, Ploiești, 2000.
 2. Dumitrescu, St., Chiriac (Bucur), G. - Senzori, traductoare, măsurări - Indrumar de laborator, Editura Universității din Ploiești, Ploiești, 2000.
 3. Bucur, G., Cangea, O., Popescu, C. - Utilizarea rețelelor neuronale artificiale în conducerea proceselor de sudare robotizate, 6th Conference on fine mechanic and mechatronic COMEFIM6, Brașov, 8-10 oct, 2002.
 4. Bucur, G., Dumitrescu, St., Micloși, V. - Rețele neuronale utilizate în conducerea proceselor de sudare robotizate, Sesiunea de comunicări Știițifice 35 de ani de activitate a Universității Petrol-Gaze la Ploiești , Ploiești, 27-29 Nov., 2002.