RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Mădălina Cărbureanu
Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 3
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: mcarbureanu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Matematică - Informatică (2005), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • cadru didactic la Liceul Al.I. Cuza (2005-2006)
 • preparator universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2006-2008)
 • absolventă a programului de masterat Informatică (2008)
 • asistent universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2008-2011)
 • absolventă a programului de masterat Automatizări Avansate și Structuri Programabile (2010)
 • asistent universitar la Departametul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2011-2014)
 • doctor în domeniul Ingineria Sistemelor din anul 2014, cu teza: "Sistem expert neuro-fuzzy pentru controlul proceselor de epurare a apelor uzate", conducător Prof. univ. dr. ing. Mihaela Oprea
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2015-prezent)
 • responsabilități în cadrul Departamentului: responsabil plan editorial Departament ACE, evidența anuală a fișelor disciplinei (specializarea Calculatoare)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • Inteligență Artificială (logică fuzzy, sisteme adaptive neuro-fuzzy, rețele neuronale artificiale, sisteme expert, machine learning etc.)
 • Reglarea proceselor de epurare a apelor uzate (reglare fuzzy, reglare neuro-fuzzy, reglare cu RNA, tehnici hibride de reglare etc.)
 • Modelarea și simularea proceselor de epurare a apelor uzate (procesul de neutralizare a pH-ului apei uzate etc.)

Activitate didactică

 • Proiectarea algoritmilor
 • Programare Web
 • Programare orientată pe obiecte
 • Programare logică și programare funcțională
 • Limbaje formale și translatoare
 • Metode numerice
 • Inteligență artificială

Competențe

 • Inteligență Artificială (logica fuzzy, rețele neuronale, sisteme neuro-fuzzy etc.)
 • C/C++/Java/C++ în Java
 • HTML/CSS/PHP/JavaScript/MySQL
 • Matlab/Simulink
 • Prolog, Haskell
 • VP-Expert/Protege/Weka
 • Machine Learning

Activitate științifică (extras)

 1. Cărbureanu, M. - A System with Fuzzy Logic for Analyzing the Emissary Pollution Level of a Wastewater Treatment Plant, Proceedings of the 18th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science - CSCS-18, May 2011, Bucharest, Politehnica Press.
 2. Cărbureanu, M. - The Development of a Neuro-Fuzzy Expert System for Wastewater pH Control, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 16, No. 4/2014.
 3. Paraschiv, N., Oprea M., Cărbureanu M., Olteanu M. - Computational Intelligence Techniques for Chemical Process Control - Chapter in Innovations Intelligence in Control Systems, Springer Verlag Berlin, Germania, 2014.
 4. Cărbureanu, M. - Automatic Systems for Wastewater pH Control - A Comparative Study, Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science, Vol. 1, No. 1/2015.
 5. Cărbureanu, M. - Introducere în cibernetică. Îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.
 6. Oprea, M., Mihalache, S., Cărbureanu, M. (co-autori) - Knowledge-Based Intelligent Process Control (Chapter 7), capitol în volumul New Approaches in Intelligent Control. Techniques, Methodologies and Applications, Switzerland, Springer International Publishing, 2016.
 7. Cărbureanu, M., Băieșu, A. - The development of a neuro-fuzzy expert system for wastewater treatment processes monitoring, Rev. Chim., Bucharest, Vol. 69, No. 1, 2018.
 8. Oprea M., Cărbureanu, M. - Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2018.
 9. Cărbureanu, M. - Programare Web. Ghid teoretic și practic, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2020.
 10. Cărbureanu, M. - Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic și practic, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 11. Cărbureanu, M., Mihalache, S.F., Zamfir, F. - Machine learning methods applied for wastewater pH neutralization process modeling, ECAI 2022, 14th Edition, International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 30 June-01July, 2022.
 12. Cărbureanu, M. - Programarea calculatoarelor în limbajul C. Îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2023.
 13. Roșca, C., Cărbureanu, M. - A comparative analysis of sorting algorithms for large-scale data: performance metrics and language efficiency, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS AND TECHNOLOGIES ON INTELLIGENT SYSTEMS (ETTIS 2024), India, 27th - 28th March, 2024-BEST PAPER AWARD.
 14. Doicin, B., Cărbureanu, M., Popa, C. - Artificial neural network vs. linear regression to modeling the reactor of the catalytic cracking process, 24th International Scientific Multidisciplinary Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM 2024, 29 Jun, 2024-8 July 2024, Albena, Bulgaria.

Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante: