RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Nicolae Paraschiv
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 1
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: nparaschiv [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București
 • inginer stagiar ATM la Combinatul Petrochimic Teleajen (1974-1978)
 • inginer cercetare științifică la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești (1978-1981)
 • asistent universitar la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești (1981-1984)
 • șef de lucrări la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești (1984-1991)
 • obținerea titlului de doctor: 1987, cu teza: "Echipamente și programe de conducere optimală a proceselor de fracționare a produselor petroliere"
 • conferențiar universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (1991-1997)
 • profesor universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești din 1997
 • șef al Catedrei Automatică și Calculatoare (2004-2011)
 • director al Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică (2011-2012)
 • prorector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2012-2016)
 • președinte al Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2016-2020)
 • director al Școlii doctorale din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2016-2020)

Activitate didactică - discipline principale predate în anul universitar 2019 - 2020

 • Sisteme distribuite de supervizare și control
 • Programarea aplicațiilor de timp real
 • Achiziția și prelucrarea datelor
 • Conducerea în timp real a proceselor chimice
 • Calculatoare numerice

Conducere doctorat

Conducător de doctorat în Domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, Domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR, calitate conferită prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3867/17.05.2004 - 9 teze de doctorat finalizate.

 1. Contribuții la dezvoltarea de sisteme automate cu aplicabilitate în terapia medicală - Ing. Bala Ștefan-Radu (2015)
 2. Contribuții privind monitorizarea automată a sistemelor de transport prin conducte al produselor petroliere - Dițu Daniela (2014)
 3. Cercetări privind utilizarea algoritmilor evolutivi în conducerea automată avansată a proceselor de fracționare - Ing. Olteanu Marius (2014)
 4. Contribuții privind reglarea avansată a procesului de purificare a gazelor de rafinărie - Ing. Mihăescu Daniel (2012)
 5. Contribuții la dezvoltarea unui sistem ierarhizat de conducere distribuită a proceselor de fracționare - Ing. Popescu Marian (2012)
 6. Sistem automat bazat pe tehnici data mining destinat asistării elaborării deciziilor în domeniul bancar - Ing. Tudor Irina (2011)
 7. Contribuții privind utilizarea algoritmilor genetici la conducerea ordonanțării flexibile multiobiectiv a producției multisortimentale - mat. Nicoară Simona Elena (2011)
 8. Contribuții privind reglarea ierarhică a procesului de cracare catalitică - Ing. Popa Cristina Roxana (2009)
 9. Cercetări privind reglarea bazată pe model a proceselor de fracționare - Ing. Băieșu Alina Simona (2008)

Profesor invitat, stagii de cercetare și afilieri

 • 2012 - Profesor invitat în cadrul programului Erasmus la Universita degli Studi di Milano
 • 2013 - Profesor invitat în cadrul programului Erasmus la Universitatea Pamukkale, Turcia
 • 2014 - Profesor invitat în cadrul programului Erasmus la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania
 • 2007 - 2012 - Profesor invitat Universitatea Tehnică din Clausthal - titular al cursului Process control engineering pentru nivelul masterat
 • 2005: Stagiu la Institutul Max Plank, Magdeburg, Germania, Domeniul: Simularea avansată a proceselor chimice
 • 2004: Stagiu la Universitatea Otto von Guericke, Germania, Domeniul: Conducerea avansată a procesului de cracare catalitica
 • 2001: Stagiu la Universitatea Paris XII Franța, Domeniul: Noi tehnologii din domeniul educației
 • 1999: Stagiu la Universitatea Trent – Nottingham, Marea Britanie, Domeniul: Rețele de date și comunicație, management în tehnologia informației
 • 1997, 1998: Stagii la Universitatea Stuttgart – Germania, Institutul pentru dinamica sistemelor și tehnica reglării, Domeniul: Întocmirea hărților electronice pentru navigația automată pe fluvii
 • Membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică
 • Membru al Comisiei de analiză a contestațiilor împotriva deciziilor CNATDCU, comisia 15, cf. OMECTS nr. 5744/12.09.2012
 • Editorial Board Member of International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems - Hyogo University Japan, http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijris#edboard
 • Editor șef din partea UPG Ploiești al revistei JEEECCS - Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science, ISSN: 2457-7812, http://jeeeccs.net

Direcții de cercetare

 • conducerea automată evoluată a proceselor chimice
 • echipamente numerice de automatizare
 • conducerea în timp real a proceselor chimice
 • modelarea și simularea proceselor chimice
 • sisteme distribuite de conducere

Publicații și proiecte de cercetare

Autor sau coautor la:
 • 14 cărți (cursuri, manuale, ghiduri de nivel universitar)
 • peste 70 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice
 • peste 45 de lucrări de cercetare științifică sau proiectare realizate în cadrul unor contracte sau granturi de cercetare
Publicațiile reprezentative sunt incluse în următoarele profiluri on line Proiecte de cercetare reprezentative

Coordonator partener granturi naționale

 • Echipamente și sisteme biometrice de identificare și autentificare a persoanelor pentru autorizarea accesului în rețelele informatice și obiectivele de importanță majoră - AMPRENTA (2006-2008). Grant CEEX, Beneficiar: Agenția Spațială Română
 • Tehnologie, asistată de calculator, pentru ob?inerea unor uleiuri pentru prelucrarea metalelor, compatibile cu mediul, utilizate in industria constructoare de mașini - CUTOIL (2006-2008). Grant CEEX, Beneficiar: ANCS București
 • Sisteme, echipamente, tehnologii și tehnici avansate destinate creșterii gradului de protecție a infrastructurilor și obiectivelor de interes public și privat - AVPROT (2007-2010), Grant PNCDI2, Beneficiar: CNMP București
 • Modelare și conducere automată utilizând instrumente ale inteligenței artificiale pentru aplicații în chimie și inginerie chimică - INTELCHIM (2007-2010), Grant PNCDI2, Beneficiar: CNMP București
 • Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România - CDI-2 (2014-2015), Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Polului de competitivitate - CREVIS

Coordonator proiecte de cercetare cu mediul economic

 • Integrarea soluțiilor de dispecerizare a consumurilor de energie electrică, abur și utilități în vederea configurării funcțiilor dispeceratului energetic și de utilități al rafinăriei Petrobrazi. Beneficiar: S.C. Petrom S.A. Sucursala Petrobrazi (2004)
 • Sistem informatic destinat procesării în timp real a informațiilor furnizate de aparatura inteligentă de laborator a rafinăriei Petrobrazi. Beneficiar: S.C. Petrom S.A. Sucursala Petrobrazi (2004)
 • Studiu de soluție pentru dispecerizarea consumului de energie electrică pe platforma Petrobrazi. Beneficiar: S.C. Petrom S.A. Sucursala Petrobrazi (2002-2003)
 • Structuri de conducere automată evoluată pentru instalația GASCON – instalația de Cracare catalitică - Platforma Petrobrazi. Beneficiar: S.C. Petrom S.A. Sucursala Petrobrazi (1999)
 • Sistem de programe pentru conducerea automată evoluată a instalației DA din Rafinăria Onești. Beneficiar: SC RAFO SA Onești (1997-1999)
 • Sistem de monitorizare informatizată a parametrilor tehnologici de la cuptoarele de tratament termic secundar sector TT de la Uztel. Beneficiar: S.C. UZTEL S.A. Ploiești (2002)
 • Modernizarea programului de monitorizare pentru standul de probat armături de la Uztel. Beneficiar: S.C. UZTEL S.A. Ploiești (2001)

Extras din lista de publicații

 1. Paraschiv, N., Oprea M., Cărbureanu M., Olteanu M. - Computational Intelligence Techniques for Chemical Process Control - Chapter in Innovations Intelligence in Control Systems, Springer Verlag Berlin, Germania, 2014
 2. Paraschiv, N. - Achiziția și prelucrarea datelor, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2013
 3. Nicoară, E.S., Filip F. Gh., Paraschiv, N. - Simulation-based Optimization Using Genetic Algorithms for Multi-objective Flexible JSSP, STUDIES IN INFORMATICS AND CONTROL, Volume: 20 Issue: 4 Pages: 333-344, Published: DEC 2011
 4. Paraschiv, N., Cîrtoaje, V. - Evaluated automated-system for the chemical-processing propene separation process. 2. Industrial implementation, REVISTA DE CHIMIE Volume: 43 Issue: 7 Pages: 390-397, Published: JUL 1992
 5. Paraschiv, N. - Analytical form of Gilliland graphical correlation meant for advanced automatic drive of functioning processes, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 41 Issue: 7-8 Pages: 591-596, Published: JUL-AUG 1990