RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Ștefan Bala
Șef lucr. dr. ing. Ștefan Bala

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: E IV
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: stefan.bala [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al specializării Electronică Aplicată, Universitatea Politehnica din București
 • analist programator, Centrul de calcul, Uzina Mecanică Plopeni (1991)
 • inginer R&D, SC Electroplus SRL (1991)
 • director SC Medicomtronic SRL (1991-1993)
 • inginer comutație, Telekom Romania Communications S.A. (1993-1997)
 • inginer de sistem, Telekom Romania Communications S.A. (1997-2001)
 • șef formație ISDN, Telekom Romania Communications S.A. (2001-2003)
 • șef compartiment ingineria soluțiilor integrate, Telekom Romania Communications S.A. (2003-2004)
 • șef compartiment servicii premium, Telekom Romania Communications S.A. (2004-2014)
 • obținerea titlului de doctor: 2014, în specializarea Ingineria Sistemelor cu teza: "Contribuții la dezvoltarea de sisteme automate cu aplicabilitate în terapia medicală"
 • asistent universitar la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2014-2016)
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2016-prezent)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • modelarea și simularea proceselor biomedicale
 • proiectarea echipamentelor electronice

Activitate didactică

 • Sisteme de comunicații
 • Electronică medicală
 • Dispozitive electronice și electronică analogică
 • Comunicații mobile
 • Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
 • Electronică digitală

Competențe

 • editare, procesare și regie sunet și imagine
 • inginerie biomedicală și inginerie acustică
 • proiectarea, construcția și depanarea de echipamente electronice
 • programarea de echipamente de rețea sau comunicație
 • programare în limbajele C/C++, Microcontroller Assembler, Java, CHILL

Activitate științifică (extras)

 1. Bala, Ș. - Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice - Indrumar de laborator, Editura UPG Ploiești, 2016.
 2. Bala, Ș. - Correlation of electroencephalographic petentials in biofeedback techniques with subjective patient's reactions in elaboration of wellness patterns for medical analysis, ECAI 2016 International Conference, 8th Edition, Electronics, Computers and Artificial Ingelligence, 30 Iun - 2 Iul 2016, Ploiești, Romania.
 3. Bala, Ș. - System integration of medical practice activities with specific physiological processes in the human body, Journal of Electrical Enginerring, Electronics, Control and Computer Science - JEEECCS, Vol. 2, Nr. 1, pp 41-46, 2016.
 4. Bala, Ș. - Quad-Chamber Pump and Dual-Test Strip Artificial Extracorporeal Endrocrine Pancreas, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXVII, seria Tehnică, nr. 3/2015, Ploiești, România.
 5. Bala, Ș. - Control Theory Approach of Medical Therapy Involving Homeostatic Equilibrium Restoration, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXVII, seria Tehnică, nr. 1/2015, Ploiești, România.
 6. Bala, Ș. - Alertness monitoring based on time evolution of electroencephalographic signal's power spectral density, ECAI 2014 International Conference, 6th Edition, Electronics, Computers and Artificial Ingelligence, 23-25 Oct 2014, București, Romania.