RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Sanda Mihalache
Conf. univ. dr. ing. Sanda Florentina Mihalache

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 4
Tel: +40-244-573171/int. 131
E-mail: sfrancu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Automatică și Informatică Industrială (1998), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare (1998)
 • preparator universitar la Catedra Automatică și Calculatoare (1999)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare (2001)
 • stagiu de specializare în dinamica sistemelor de reglare automată a coloanelor de fracționare Universitatea Stuttgart (2001)
 • șef lucrări la Catedra Automatică și Calculatoare (2004)
 • obținerea titlului de doctor: 2005, în specialitatea Automatică, cu teza: "Sistem ierarhic de conducere automată a unui proces de fracționare a gazelor"
 • conferențiar la Departametul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (din 2008)
 • responsabilități în cadrul Departamentului: centralizare teme lucrări de diplomă/licență și disertație
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • estimatoare de stare și reglarea sistemelor neliniare
 • dinamica sistemelor ierarhice de reglare automată a coloanelor de fracționare
 • reglarea avansată a proceselor
 • metode numerice și instrumente de modelare și simulare a proceselor cu ajutorul calculatorului

Activitate didactică

 • Ingineria reglării automate
 • Teoria sistemelor automate
 • Senzori și traductoare
 • Sisteme de reglare fuzzy
 • Șabloane de proiectare orientată obiect

Competențe

 • dezvoltarea și testarea modelelor destinate conducerii în timp real a proceselor de fracționare
 • dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a proceselor
 • configurarea elementelor componente ale dispozitivului de automatizare
 • algoritmi de reglare fuzzy
 • decuplarea și reglarea proceselor multivariabile

Activitate științifică (extras)

 1. Mihalache, S.F. - Elemente de ingineria reglării automate. Editura MATRIX ROM, Bucureșiti, 170 pg., 2008.
 2. Mihalache, S.F. - Modelling Gas Processing Unit: An Inter-disciplinary Approach Based on Petri Nets, Revista de Chimie, Vol.59, Nr.7, 2008.
 3. Mihalache, S.F., Pătrășcioiu, C., Paraschiv, N. - Pilot Plant for Testing Control Configurations of Binary Distillation Columns, Revista de Chimie, Vol.59, Nr.7, 2008.
 4. Pătrășcioiu, C., Mihalache, S.F. - Load balancing control system of a furnace from atmospheric distillation unit, Proceedings of 18th EUROPEAN SYMPOSIUM ON COMPUTER AIDED PROCESS ENGINEERING - Lyon – France, June 1-4, 2008.