RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Vasile Cîrtoaje
Prof. univ. dr. ing. Vasile Cîrtoaje

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 2
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: vcirtoaje [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al Facultății de Automatică (1972), Institutul Politehnic București
 • asistent la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1972-1978)
 • șef de lucrări la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1978-1990)
 • obținerea titlului de doctor în 1984, în specialitatea Sisteme Automate, cu tema:"Automatizarea Procesului de Avans al Sapei de Foraj"
 • conferențiar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1990-1995)
 • profesor universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (din 1995)
 • stagiu de specializare în cadrul Universității Blaise-Pascal din Clermont Ferrand, Franța (mai 1999), în domeniul Managementului universitar
 • stagiu de specializare în cadrul Universității Paris XII, Franța (iunie 2001), privind Învățământul universitar la distanță
 • funcții în facultatea IME: secretar științific (1996-1998), prodecan (1998-2007)
 • membru al: Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică, Fundației Oamenilor de Știință din Prahova, Asociației Generale a Inginerilor din România, RGMIA (Research Group in Mathematical Inequalities and Applications)

Direcții de cercetare

 • algoritmi numerici de reglare
 • reglarea în timp real a proceselor industriale
 • acordarea regulatoarelor
 • inegalități matematice

Activitate didactică

 • Teoria sistemelor
 • Algoritmi avansați de reglare

Competențe

 • Algoritmi de reglare cu compensarea procesului reglat
 • Algoritmi de reglare după perturbație cu limitarea factorului de magnitudine
 • Teoria și practica sistemelor automate

Activitate științifică (extras)

 1. Cîrtoaje V., Can V.Q.B., Anh T.Q. - Inequalities with Beautiful Solutions, Gil Publishing House, 2009.
 2. Cîrtoaje V., Bãieșu, A.S. - Sisteme de Reglare Automată - Teorie și Aplicații, Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2020.
 3. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities - Symmetric Polynomial Inequalities, Vol. 1, LAP + Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 4. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities - Symmetric Rational and Nonrational Inequalities, Vol. 2, LAP + Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 5. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities - Cyclic and Noncyclic Inequalities, Vol. 3, LAP + Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 6. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities - Extensions and Refinements of Jensen's Inequality, Vol. 4, LAP + Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 7. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities - Other Recent Methods for Creating and Solving Inequalities, Vol. 5, LAP + Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2021.
 8. Cîrtoaje V. - A Practical Unified Algorithm of P-IMC Type, Processes - Open Access Journal, 2020, 8 (2), 165.
 9. Cîrtoaje V., Bãieșu, A.S. - On a Practical Algoritm of P-IMC Type, Studies in Informatics and  Control, 2022, 31(2), 61-70.