RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Gabriel Rădulescu
Prof. univ. dr. ing. Gabriel Rădulescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 8
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: gabriel.radulescu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolvent al specializării Automatică și Informatică Industrială (1997), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer cercetare științifică, Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (1997-1998)
 • preparator universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (1998-2000)
 • asistent universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2000-2002)
 • șef de lucrări, Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2007)
 • doctor în Automatică, cu teza "Contribuții la reglarea după model a procesului de distilare atmosferică" (2002)
 • cercetător științific asociat, Departamentul "Prozesssynthese und Prozessdynamik" din cadrul Max-Planck-Institut für Dinamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg, Germania (2004-2006)
 • cadru didactic asociat, Institut für Automatisierungstechnik din cadrul Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Germania (2004-2006)
 • conferențiar universitar, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești, din 2007
 • stagii de cercetare în cadrul Max-Planck-Institut für Dinamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg, Germania (2000, 2001), în domeniul modelării, simulării și reglării după model a procesului de distilare atmosferică
 • stagiu de cercetare în cadrul Max-Planck-Institut für Dinamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg, Germania (2004 - 2006), în domeniul modelării și simulării regimului dinamic neliniar al procesului de distilare reactivă
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică
 • recenzor oficial al publicațiilor "Chemical Engineering Communications" (New York, USA), "Chemical Engineering Science" și "Computer-Aided Chemical Engineering" (Elsevier)

Direcții de cercetare

 • modelarea, simularea și conducerea avansată a proceselor din industria chimică
 • aplicarea tehnicilor de virtualizare în studiul sistemelor de operare

Activitate didactică

 • Arhitectura Calculatoarelor
 • Programarea în Limbaje de Asamblare
 • Sisteme de Operare
 • Analiza și Proiectarea Sistemelor Hardware
 • Arhitectura Microprocesoarelor
 • Arhitectura Sistemelor de Calcul

Competențe

 • modelarea, simularea și conducerea avansată a proceselor tehnice complexe
 • restaurarea digitală a înregistrărilor audio/video afectate de erori
 • administrarea rețelelor de calculatoare

Lista de publicații

Teza de doctorat
 • Rădulescu, G. - Contribuții la reglarea după model a procesului de distilare atmosferică. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 195 pg., 2002. - Abstract
  Conducător științific: Prof. Dr. Ing. Vasile Marinoiu
Cărți Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI Articole publicate în reviste de specialitate indexate BDI Articole publicate în alte reviste de specialitate